KontaktMaila oss på: info@bostadsventilationstockholm.se

Bostads- och FastighetsVentilation Stockholm AB
OrgNr: 559018-5541

Flottbrovägen 28
112 64 Stockholm

Adnan Mlivic - Installatör & Ägare

073 617 31 61